Azyl – Poufność

Osoby, które ubiegają się o azyl znajdują się pod szczególną ochroną. Dane cudzoziemca, na podstawie których jest możliwe ustalenie, że jest w toku lub zakończyło się postępowanie w sprawie udzielenia albo pozbawienia azylu bądź też cudzoziemcowi udzielono albo odmówiono udzielenia azylu, nie mogą być udostępniane ani pozyskiwane od podmiotów, wobec których istnieje uzasadnione domniemanie, że dopuszczają się prześladowań lub wyrządzają poważną krzywdę.