Azyl – Doręczenia

W postępowaniu w sprawie udzielenia azylu pisma doręcza się osobom fizycznym pod wskazanym przez te osoby adresem albo w każdym miejscu, w którym się adresata zastanie. Doręczenie może mieć również formę elektroniczną.