Azyl – Prawa i obowiązki – wnioskodawca

W toku postępowania w sprawie o udzielenie azylu wnioskodawca jest obowiązany:

  •  przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego sprawy, a w szczególności dotyczące jego wieku, przeszłych doświadczeń mających znaczenie dla sprawy, tożsamości, obywatelstwa, krewnych, kraju i miejsc poprzedniego pobytu, wcześniejszych wniosków o azyl, trasy podróży oraz powodów złożenia wniosku o azyl,
  •  udostępnić posiadane dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o udzielenie azylu,
  •  stawiać się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie w celu przesłuchania lub złożenia wyjaśnień.

Na osobie, która złożyła wniosek o udzielenie azylu ciąży również obowiązek poddania się pobieraniu odcisków linii papilarnych i fotografowaniu.

Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie azylu ma ponadto obowiązek zawiadomić Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Osoba ubiegająca się o udzielenie azylu może ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go w tym postępowaniu. Może również korzystać ze wsparcia organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom.

LISTA ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ UDZIELANIEM POMOCY CUDZOZIEMCOM

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
www.pomocprawna.org
Kraków 31-141, ul. Krowoderska 11/7
tel. 12 633 72 23, fax: 12 423 32 77
e-mail: porady@pomocprawna.org

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
www.hfhr.pl
Warszawa 00-018, ul. Zgoda 11
tel.: 22 556 44 66; fax: 22 556 44 50
e-mail: refugees@hfhr.org.pl

Fundacja „Multiocalenie”
www.multiocalenie.org.pl
00-204 Warszawa, ul. Słomińskiego 1 lok. 15
tel. /fax: 22 635 08 98
info@multiocalenie.org.pl

Filia Fundacji „Multiocalenie” w Krynkach
16-120 Krynki, ul. Jagiellońska 6
tel. /fax: 22 635 08 98
info@multiocalenie.org.pl

Fundacja „Ocalenie”
www.ocalenie.org.pl
00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14A
tel.: 22 828 04 50, fax: 22 828 50 54
e-mail: cpc@cpc.org.pl

Punkt Konsultacyjny Fundacji “Ocalenie” w Łomży
18-400 Łomża, ul. Długa 23
tel.: +86 214 16 57
e-mail: biuro@ocalenie.org.pl

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
www.cwii.org.pl
80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11 lok. 1

Instytut na rzecz Państwa Prawa
www.panstwoprawa.org
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/70
tel./fax: +81 743 68 05 wewn. 21 lub 28

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www.interwencjaprawna.pl
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5/51
tel.: 739 614 952, 880 145 372 (informacja dla cudzoziemców w godz. 15-16);
tel./fax: 22 621 51 65,
e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl

CARITAS Polska
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55
tel.: 22 334 85 00, 22 334 85 85, fax: +48 22 3348558
e-mail: caritaspolska@caritas.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Archidiecezji Białostockiej
www.bialystok.caritas.pl
15-077 Białystok, ul. Warszawska 32
tel./fax: 85 732 55 53
e-mail: migranci-bialystok@caritas.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Archidiecezji Lubelskiej
www.lublin.caritas.pl
20-950 Lublin, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2
tel.: 81 532 81 94
e-mail: migranci@kuria.lublin.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Legnickiej
www.legnica.caritas.pl
59-900 Zgorzelec, ul. Emilii Plater 9
tel. / fax. 75 775 23 35
e-mail: migranci-zgorzelec@caritas.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Siedleckiej
www.siedlce.caritas.pl
21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelskiej 80W41
e-mail: migranci-bialapodlaska@caritas.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
www.caritas.zgora.pl
65-170 Zielona Góra, ul. Bema 32-34
tel.: 600 990 377
e-mail: migranci-slubice@caritas.pl

Ośrodek Migranta Fu Shenfu
www.migrant.pl
Warszawa 04-118 , ul. Ostrobramska 98,
tel./fax: 22 610 02 52, 781 904 555,
e-mail: osrodek@migrant.pl

Polskie Forum Migracyjne
www.forummigracyjne.org
Warszawa 00-031, ul. Szpitalna 5/14
tel.: 22 110 00 85;
e-mail: info@forummigracyjne.org

Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna
www.mih.ihif.eu
02-622 Warszawa, ul. Malczewskiego 38/5
tel.: 530 999 907, 693 333 956, fax: 22 849 55 09
e-mail: info@mih.org.pl

Fundacja Obywatelska Perspektywa
www.obywatelska.org.pl
02-512 Warszawa, ul. Puławska 24b/14
tel.: 662 125 829
e-mail: fundacja@obywatelska.org.pl

Sekcja Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
www.law.uj.edu.pl
Kraków 30-101, Al. Zygmunta Krasińskiego 18/3
tel./fax: 12 430 19 97, tel. 506 –6 672
e-mail: poradnia.prawna@uj.edu.pl

Klinika Prawa – Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 00-927, Krakowskie Przedmieście 26/28
tel.: 22 552 08 11; tel./fax: 22 552 43 18;
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
www.kul.lublin.pl
Lublin 20-074, ul. Spokojna 1
tel.: 81 532 67 99
e-mail: upp_kul@kul.pl

NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
www.nomada.info.pl/
Wrocław 50-247- ul. Paulińska 4-8
tel.: 713070337 telefon w dniach i godzinach dyżuru: poniedziałek 16:00-19:00, czwartek 16:00-19:00

+ 48 791 576 459
e-mail: counselling@nomada.info.pl

 

Małoletni bez opieki w postępowaniu o udzielenie azylu mają dodatkowo prawo do uzyskania tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca oraz do uzyskania pomocy socjalnej.