Azyl – Prawa i obowiązki – małżonek

Złożenie wspólnego wniosku o udzielenie azylu jest równoznaczne z tym, że daje Pan/Pani pełnomocnictwo współmałżonkowi (wnioskodawcy) w zakresie reprezentowania Pana/Pani w postępowaniu o udzielenie azylu. Oznacza to, że wszelkie decyzje w tej sprawie będą wydawane współmałżonkowi (wnioskodawcy), będą też na niego/na nią adresowane. Oznacza to też, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie jest zobowiązany przesłuchiwać Pana/Pani na potrzeby tego postępowania. Jednakże ma Pan/Pani prawo do wystąpienia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o odrębne przesłuchanie Pana/Pani osoby. Jako współmałżonek wnioskodawcy ma Pan/Pani również prawo do złożenia odrębnego wniosku o udzielenie azylu (np. gdy ma Pan/Pani inne powody ubiegania się o udzielenie azylu). Wtedy Państwa sprawy rozpatrywane będą odrębnie.

Złożenie wspólnego wniosku wymaga od Pana/Pani wyrażenia na to zgody na piśmie.