Azyl – pomoc socjalna

Pomoc socjalna w postępowaniu o udzielenie azylu przysługuje wyłącznie małoletnim bez opieki. Informacje na temat pomocy socjalnej dostępne są pod linkiem http://archiwalna.udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/