19 lipca 2018

Trendy migracyjne w I połowie roku – zezwolenia na pobyt

W pierwszej połowie 2018 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 25 tys. osób. Dynamika wzrostu była o ok. 30 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2017 r. Najliczniej wzrosła grupa obywateli Ukrainy – o 18 tys. osób. Niezmiennie dominują migracje czasowe związane z chęcią podjęcia pracy.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. W połowie tego roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 350 tys. cudzoziemców. Na początku 2018 r. i 2017 r. było to odpowiednio 325 tys. i 266 tys. osób.

W pierwszym półroczu tego roku największy wzrost liczby zezwoleń na pobyt dotyczył głównie obywateli: Ukrainy – o 18 tys. do 163 tys. osób, Białorusi – o 3 tys. do 18 tys. os., Indii – o 1,1 tys. do 8 tys. os. oraz Wietnamu – o 0,8 tys. do 12,5 tys. os. Najwięcej przybyło zezwoleń na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – o 19 tys. oraz stały – o 3 tys.

Zdecydowanie najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy – w tym roku dotyczyło to prawie 75 proc. spraw. Ponadto, 10 proc. wnioskodawców chciało pozostać w Polsce z powodów rodzinnych, a 7 proc. w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce np. na podstawie wiz.

Podsumowanie 2017 r. w zakresie legalizacji pobytu można znaleźć TUTAJ.

Aktualne dane dot. imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.