20 lipca 2018

Ochrona międzynarodowa w I połowie roku

Do końca czerwca 2018 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 2,1 tys. cudzoziemców – głównie obywatele Rosji i Ukrainy. Warunki nadania ochrony międzynarodowej spełniało w sumie 255 osób. Decyzje negatywne otrzymało 1,3 tys. osób, a 1 tys. postępowań umorzono.

W pierwszej połowie tego roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło 2,1 tys. cudzoziemców – o 29 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Najczęściej o ochronę w Polsce ubiegali się obywatele Rosji (68 proc.) i Ukrainy (10 proc.). Niemal wszyscy wnioskodawcy (90 proc.) pochodzili z państw należących do byłego ZSRR.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Kwestie te reguluje w Polsce ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

W analizowanym okresie warunki udzielenia ochrony międzynarodowej spełniało 255 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Ukrainy (74 os.) i Rosji (42 os.). Decyzje negatywne otrzymało 1,3 tys. osób, a 1 tys. postępowań umorzono. Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec opuścił Polskę, nie czekając na wydanie decyzji (najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej).

W trakcie procedury uchodźczej w Polsce jest obecnie ok. 3,1 tys. cudzoziemców.

Podsumowanie 2017 r. w zakresie ochrony międzynarodowej można znaleźć TUTAJ (Polska) i TUTAJ (Unia Europejska).

Aktualne dane dot. imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.