20 lutego 2015

Takie same serca. W takim samym rytmie.

Rusza wymyślona przez dzieci kampania promująca tolerancję.

Kampania ta jest elementem projektu „Od tolerancji do integracji”, autorstwa Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
W ramach kampanii powstały również hasła promocyjne będące dziełem dzieci – uczniów ze szkół, w których uczą się też cudzoziemcy. Natomiast autorami wyróżnionego hasła są uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomiu.
Organizatorzy akcji – Fundacja Polskie Forum Migracyjne wraz z partnerami: Urzędem do spraw Cudzoziemców i Fundacją dla Somalii – chcą w taki sposób pomóc polskim i dzieciom cudzoziemców budować lepsze relacje.
Promocja kampanii rozpoczęła się od plakatów promujących tolerancję w autobusach w Lublinie, Białymstoku i Zgierzu. Obecnie pakiety materiałów trafiły do dziesiątek szkół w Polsce, w których uczą się dzieci cudzoziemców.
Kampania promocyjna będzie prowadzona do czerwca 2015 r.