19 stycznia 2015

Szef UdSC o ewakuowanych z Donbasu: zaczynają od zera, dajemy im wędkę. Wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej

Polacy ewakuowani z Donbasu w naszym kraju tak naprawdę zaczynają od zera, proces ich adaptacji będzie trwał latami. My dajemy tym ludziom wędkę, narzędzia do realizacji ich zamierzeń – mówi PAP Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala. PAP: Zakończyła się ewakuacja ze wschodniej Ukrainy 178 osób polskiego pochodzenia. Co dalej? Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala: Przygotowania do tej operacji trwały wiele tygodni. W tym przypadku mamy do czynienia bardziej z przesiedleniem niż tylko z ewakuacją. W zdecydowanej większości są to osoby z polskimi korzeniami, posiadające Kartę Polaka. Na tej podstawie mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. Daje to możliwości, które zrównują takiego cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem praw politycznych. Pobyt stały jest też bardzo istotnym preludium na drodze takiej osoby do uzyskania polskiego […]