12 maja 2015

Bezpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców w projekcie ustawy przyjętym 12 maja przez Radę Ministrów

Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców starających się o ochronę międzynarodową, opieka kuratora nad małoletnimi, czy zapewnienie transportu m.in. osobom niepełnosprawnym do ośrodka recepcyjnego – to niektóre ze zmian, jakie przewiduje projekt ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 12 maja br.  Nowelizowana ustawa implementuje do polskiego prawa przepisy wspólnego systemu azylowego państw UE, czyli tzw. „pakiet azylowy”. Najważniejsze zmiany: Darmowa pomoc prawna dla cudzoziemca Projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej dla cudzoziemców wnioskujących o przyznanie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemców, których pozbawia się tej ochrony. Darmowej pomocy prawnej będą udzielali adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, wpisane na listę prowadzoną przez Szefa Urzędu […]

25 lutego 2015

Zamknięcie ośrodka dla cudzoziemców w Lublinie

Z dniem 23 marca 2015 r. zostanie zamknięty ośrodek dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Lublinie. Jednakże ze względu na chęć zapewnienia małoletnim cudzoziemcom sprawnego kontynuowania realizacji obowiązku szkolnego, mieszkańców przeniesiono do wybranych miejsc pobytu już w lutym. Powodem zamknięcia obiektu jest fakt, że podmiot świadczący do tej pory usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia cudzoziemców na rzecz Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zrezygnował z dalszej współpracy (zachowując termin wypowiedzenia oraz inne warunki zawarte w umowie dotyczącej prowadzenie ośrodka). W związku z zamknięciem placówki cudzoziemcom zaproponowano możliwość zakwaterowania w innych ośrodkach na terenie kraju lub skorzystanie ze świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP. Część osób skorzystała z ostatniej formy świadczeń i zamieszka poza ośrodkami, przeważnie w Lublinie i okolicach, ale także w Gdańsku. Reszta […]