25 lutego 2015

Zamknięcie ośrodka dla cudzoziemców w Lublinie

Z dniem 23 marca 2015 r. zostanie zamknięty ośrodek dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Lublinie. Jednakże ze względu na chęć zapewnienia małoletnim cudzoziemcom sprawnego kontynuowania realizacji obowiązku szkolnego, mieszkańców przeniesiono do wybranych miejsc pobytu już w lutym. Powodem zamknięcia obiektu jest fakt, że podmiot świadczący do tej pory usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia cudzoziemców na rzecz Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zrezygnował z dalszej współpracy (zachowując termin wypowiedzenia oraz inne warunki zawarte w umowie dotyczącej prowadzenie ośrodka). W związku z zamknięciem placówki cudzoziemcom zaproponowano możliwość zakwaterowania w innych ośrodkach na terenie kraju lub skorzystanie ze świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP. Część osób skorzystała z ostatniej formy świadczeń i zamieszka poza ośrodkami, przeważnie w Lublinie i okolicach, ale także w Gdańsku. Reszta […]