6 listopada 2018

Stulecie Szkoły Podstawowej w Porytem–Jabłoni

W Szkole Podstawowej w Porytem–Jabłoni odbyły się uroczystości nadania imienia Orła Białego oraz stulecia placówki, w których wzięli udział przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Prawie połowę uczniów szkoły stanowią dzieci mieszkające na co dzień w ośrodku dla cudzoziemców w Czerwonym Borze.

W trakcie wydarzenia przybliżono historię szkoły oraz odczytano uchwałę Rady Gminy Zambrów w sprawie nadania placówce imienia Orła Białego. Odsłonięto także tablicę upamiętniającą stulecie szkoły. Uroczystość zakończyła część artystyczna, podczas której uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, recytatorskie i wokalne.

Do Szkoły Podstawowej w Porytem–Jabłoni uczęszcza obecnie 44 dzieci cudzoziemskich będących w trakcie procedury uchodźczej. Wraz z rodzicami mieszkają one w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową mieszczącym się w Czerwonym Borze.

Łącznie w Polsce nowy rok szkolny rozpoczęło ok. 878 dzieci ubiegających się o ochronę międzynarodową. Uczęszczają one do ok. 45 szkół publicznych na takich samych zasadach jak dzieci polskie. Zdecydowana większość rozpoczęła nowy rok edukacji w szkołach podstawowych.

Wszyscy cudzoziemcy ubiegający się w Polsce o ochronę międzynarodową mogą korzystać z pomocy socjalnej zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, a edukacja jest istotnym elementem tego wsparcia. Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia lekcje języka polskiego dla dzieci, które polegają na pomocy w odrabianiu lekcji i zajęciach wyrównawczych, jak również zajęcia przygotowujące nowoprzybyłych uczniów do podjęcia nauki w polskich szkołach. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozostaje w kontakcie ze szkołami, do których uczęszczają dzieci, co pozwala na wymianę informacji o postępach i ewentualnych problemach w nauce dając możliwość dostosowania prowadzonych zajęć do potrzeb dzieci. Dodatkowo w razie potrzeby UdSC zaopatruje uczniów w podręczniki oraz tzw. wyprawki szkolne.

Czytaj także:

Nowy rok szkolny dla dzieci w procedurze uchodźczej

Opieka przedszkolna w ośrodkach dla cudzoziemców

Fot. Szkoła Podstawowa w Porytem–Jabłoni