26 stycznia 2016

Dementujemy wprowadzające w błąd doniesienia medialne

W związku z doniesieniami medialnymi sugerującymi, że do obiektów wybranych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu z 30.11.2015 roku (na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej) trafią osoby przyjęte do Polski w ramach relokacji informujemy, że nie jest to prawdą.

Wspomniane postępowanie przetargowe dotyczyło standardowych cyklicznych procedur Urzędu zmierzających do wyłonienia obiektów funkcjonujących jako ośrodki dla uchodźców i wiązało się z wygaśnięciem zawartych wcześniej umów na świadczenie tego typu usług.

Obecnie na terytorium Polski funkcjonuje 11 ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie ochrony międzynarodowej. Ośrodki należące do Skarbu Państwa znajdują się w Dębaku, Lininie, Białej Podlaskiej i Czerwony Borze. Pozostałe to obiekty wynajmowane od prywatnych przedsiębiorców (wyłaniane w drodze przetargu).

W ramach dotychczasowej praktyki, w razie zapełnienia się dotychczasowej bazy ośrodków, Urząd przeprowadzał dodatkowe zamówienia na nowe ośrodki.

Jako odrębne zagadnienie (w sensie logistycznym) traktować należy procesy relokacji i przesiedleń. Polska zadeklarowała przyjęcie w 2016 roku w ramach relokacji 400 osób (w podziale na mniejsze grupy, które nie powinny przekroczyć 100 osób).