24 maja 2018

Spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych Kazachstanu

Ośrodek dla cudzoziemców w Dębaku odwiedzili Kalmukhanbet Kassymov, minister spraw wewnętrznych Kazachstanu i Renata Szczęch, podsekretarz stanu w MSWiA. W trakcie wizyty rozmawiano m.in. o głównych zadaniach realizowanych przez UdSC oraz zasadach funkcjonowania ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez Arkadiusza Szymańskiego, dyrektora generalnego UdSC, który przedstawił także najważniejsze kompetencje urzędu. Następnie przedstawiciele Departamentu Pomocy Socjalnej UdSC zaprezentowali ośrodek dla cudzoziemców w Dębaku. Rozmawiano m.in. o rejestracji mieszkańców placówki i przyznawanej im pomocy socjalnej, organizacji zakwaterowania i wyżywienia, opiece medycznej oraz edukacji dzieci. W trakcie wizyty w ośrodku nie przebywali obywatele Kazachstanu ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Minister spraw wewnętrznych Kazachstanu przyjechał do Warszawy na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. O pozostałych punktach wizyty można przeczytać TUTAJ.

Ważne zezwolenia na pobyt w Polsce posiada obecnie ok. 1,3 tys. obywateli Kazachstanu. W zdecydowanej większości są to zezwolenia na pobyt stały (ok. 640 osób) oraz czasowy (ok. 575 os.).