25 maja 2015

Spotkanie z Fundacją Estera

W siedzibie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców 25 maja br. odbyło się spotkanie Szefa UdSC Rafała Rogali oraz specjalistów z UdSC, MSW i MSZ z Fundacją Estera i przedstawicielami wspierających ją instytucji.

Fundacja Estera przedstawiła ramowy plan sprowadzenia do Polski docelowo około 1500 chrześcijan przebywających w Syrii. Akcje miałby rozpocząć transfer około 60 rodzin.

Strona rządowa zaproponowała kolejne spotkanie robocze mające na celu szczegółowe zapoznanie się z programem proponowanym przez Fundację. Termin spotkania został wyznaczony na czwartek 28 maja br.

Wyrażono też wolę współpracy i dalszej dyskusji zmierzającej do rozwiązania kwestii przedstawionych podczas spotkania.