14 października 2014

Spotkanie w ramach Grupy Sterującej GDISC

W dniach 9-10 października Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, pan Rafał Rogala, wziął udział w spotkaniu Grupy Sterującej GDISC oraz podpisał w imieniu Urzędu do Spraw Cudzoziemców porozumienie o współpracy z Federalnym Urzędem do Spraw Migracji Konfederacji Szwajcarskiej.

GDISC (General Directors’ Immigration Services Conference) to nieformalna sieć wspierająca praktyczną współpracę pomiędzy europejskimi urzędami imigracyjnymi, która założona została w 2004 roku w trakcie holenderskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Podczas październikowego spotkania Grupy Sterującej GDISC (w której skład wchodzą Austria, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo) dyskutowano nad zagadnieniami zarządzania w administracji, a zwłaszcza nad wyzwaniami związanymi z reorganizacją struktury i działań operacyjnych urzędów. Omówiono również działalność GDISC w nadchodzącym roku.

Dnia 9 października, przy okazji powyższego spotkania, Urząd do Spraw Cudzoziemców podpisał z Federalnym Urzędem do Spraw Migracji Konfederacji Szwajcarskiej Memorandum of Understanding. Dokument ten określa zasady współpracy i wymiany informacji, która dotyczyć będzie legalizacji pobytu cudzoziemców, migracji, ochrony międzynarodowej i zagadnień informatycznych.

GDISC