14 marca 2019

Spotkanie szefów urzędów migracyjnych Grupy V4

W Bratysławie odbyła się dwudniowa konferencja z udziałem przedstawicieli urzędów migracyjnych Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy w ramach Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego, sytuacji migracyjnej w Europie i państwach Grupy Wyszehradzkiej oraz wyzwań związanych z Brexitem.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia trendów migracyjnych w poszczególnych państwach Grupy Wyszehradzkiej. Omówiono także kwestie związane z prawami pobytowymi Brytyjczyków po Brexicie i przygotowaniach prawno-organizacyjnych do wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.

Rozwijanie współpracy urzędów migracyjnych państw Grupy V4 jest efektem powstania Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego (Migration Crisis Response Mechanism – MCRM). W jego ramach powstaje Migracyjne Centrum Analityczne, którego celem jest dalsze udoskonalanie zarządzania procesami migracyjnymi poprzez m.in. przygotowywanie analiz i raportów, spotkania eksperckie czy wymianę informacji i danych.

W dwudniowym spotkaniu wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wraz ze współpracownikami.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Łączy je nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale także wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. We współpracę wyszehradzką zaangażowane są liczne i zróżnicowane podmioty: prezydenci, premierzy, ministrowie, parlamenty, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, uczelnie czy instytucje kultury.

Czytaj więcej:

Grupa V4: spotkanie szefów urzędów migracyjnych

Spotkanie szefów urzędów migracyjnych V4 i Szwajcarii