20 kwietnia 2015

Spotkanie Szefa Urzędu z Wojewodą Świętokrzyskim

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, p. Rafał Rogala, spotkał się 16 kwietnia 2015 r. w Kielcach z Wojewodą Świetokrzyskim – p. Bożentyną Pałką-Korubą.

Na spotkaniu poruszono tematy związane z pobytem cudzoziemców na terenie województwa świętokrzyskiego, rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi cudzoziemców i organizacją  załatwiania spraw cudzoziemców w urzędzie. Pani Wojewoda także poinformowała o organizacji Dnia Otwartego dla cudzoziemców – patrz szczegóły.

W trakcie wizyty w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, Szef Urzędu spotkał się również z pracownikami Oddziału ds. Cudzoziemców, gdzie miał okazję wymienić poglądy na temat różnych aspektów przyjmowania cudzoziemców oraz projektowanych w tym zakresie zmian prawnych.

Ponadto podczas pobytu w Świętokrzyskiem Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców odwiedził Placówkę Straży Granicznej w Kielcach.