31 marca 2017

Spotkanie przedstawicieli służb migracyjnych Grupy V4

Głównymi tematami rozmów były aktualne trendy migracyjne w poszczególnych państwach oraz planowane zmiany prawne na poziomach krajowych i europejskim. W spotkaniu wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Trzydniowe obrady przedstawicieli urzędów oraz służb migracyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej zorganizowano w Budapeszcie. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat obecnej sytuacji migracyjnej w Europie oraz wymiany doświadczeń na temat wprowadzanych lub planowanych zmian w procedurach uchodźczych poszczególnych państw.

Uczestnicy spotkania odwiedzili węgiersko-serbskie przejście graniczne w Röszke. Strona węgierska omówiła swoje rozwiązania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa granic. Zaprezentowano także funkcjonowanie strefy tranzytowej, w której cudzoziemcy składają wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej a następnie są kierowani do ośrodków pobytowych.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Łączy je nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale także wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. We współpracę wyszehradzką zaangażowane są liczne i zróżnicowane podmioty: prezydenci, premierzy, ministrowie, parlamenty, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, uczelnie czy instytucje kultury.