20 października 2017

Spotkanie Grupy Sterującej GDISC

Wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w kontekście procedur uchodźczych były głównym tematem 28. posiedzenia Grupy Sterującej GDISC (General Directors of Immigration Services Conference). W dwudniowym spotkaniu w Oslo wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Organizatorzy spotkania zwrócili uwagę na zmieniające się źródła zagrożeń dla bezpieczeństwa, które stają się coraz bardziej złożone i międzynarodowe. Obecna sytuacja w Europie sprawia, że urzędy migracyjne powinny bardziej skupiać się na środkach bezpieczeństwa w ramach procedury uchodźczej, przy jednoczesnym przestrzeganiu prawa i zapewnieniu ochrony osobom potrzebującym.

Uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie istniejących narzędzi wpływających na zdolność urzędów migracyjnych do szybkiego reagowania w razie konieczności. Dyskusje koncentrowały się na zwiększaniu wymiany informacji i współpracy operacyjnej między różnymi organami państwowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Rafał Rogala, Szef UdSC był jednym z prelegentów panelu dyskusyjnego na temat wyzwań w zakresie przestrzegania standardów bezpieczeństwa.

GDISC (General Directors of Immigration Services Conference) jest nieformalną siecią wspierającą współpracę służb migracyjnych krajów europejskich. Składa się ona z 28 państw członkowskich UE, trzech krajów kandydujących (Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja), potencjalnego kandydata na członkostwo w UE – Bośni i Hercegowiny oraz dwóch państw strefy Schengen – Norwegii i Szwajcarii. Więcej szczegółów o GDISC można znaleźć na stronie www.gdisc.org.