25 marca 2019

Grupa Sterująca GDISC – konferencja

Głównym tematem 30. posiedzenia Grupy Sterującej GDISC (General Directors of Immigration Services Conference) były kwestie zarządzania migracjami w kontekście procedur uchodźczych. W dwudniowym spotkaniu w Paryżu wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Spotkanie rozpoczęto od dyskusji na temat ochrony granic i ograniczania zjawiska nielegalnej migracji, zwłaszcza wykorzystywania w tym kontekście procedury uchodźczej. Przydatnym narzędziem służącym przeciwdziałaniu temu zjawisku mogą być tzw. procedury graniczne. Uczestnicy konferencji przedstawili także rozwiązania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa w procesie rozpatrywania wniosków o ochronę międzynarodową.

Przedstawiciel Szwajcarii omówił rozwiązania tego kraju w zakresie realizacji powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia. Dyrektor Wykonawczy EASO zaprezentował natomiast analizy agencji dotyczące wtórnych ruchów migracyjnych. Zjawisko polega na składaniu przez cudzoziemców wniosków o przyznanie statusu uchodźcy w jednym kraju, a następnie wyjeździe do innego państwa – przed wydaniem decyzji lub po otrzymaniu decyzji negatywnej. Zgodnie z przepisami cudzoziemiec nie ma prawa opuszczania kraju, w którym złożył pierwszy wniosek o ochronę międzynarodową.

GDISC (General Directors of Immigration Services Conference) jest nieformalną siecią wspierającą współpracę służb migracyjnych krajów europejskich. Składa się ona z 28 państw członkowskich UE, trzech krajów kandydujących (Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja), potencjalnego kandydata na członkostwo w UE – Bośni i Hercegowiny oraz dwóch państw strefy Schengen – Norwegii i Szwajcarii. Więcej szczegółów o GDISC można znaleźć na stronie www.gdisc.org.