15 października 2019

Spotkanie Grupy Sterującej GDISC w Warszawie

Urząd do Spraw Cudzoziemców był gospodarzem dwudniowej konferencji Grupy Sterującej GDISC (General Directors of Immigration Services Conference). Głównym tematem spotkania była analiza krajowych systemów zarządzania migracjami i ich rozwój w ostatnich latach.

Konferencję otworzyli Jarosław Szajner, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Wolfgang Taucher, zastępca dyrektora generalnego austriackiego urzędu migracyjnego. Tematyka 31. posiedzenia Grupy Sterującej GDISC dotyczyła głównie wyzwań związanych z odpowiednim zarządzaniem, unowocześnianiem procedur migracyjnych oraz sytuacjami kryzysowymi. Podczas spotkania dyskutowano również na temat ważnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych determinujących elastyczność urzędów oraz rozwiązań wprowadzonych od czasu kryzysu migracyjnego z lat 2015-2016.

W trakcie spotkania prezentacje wygłosili przedstawiciele Austrii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski oraz Frontexu. Odrębny panel dyskusyjny poświęcono kwestii ryzyka ponownego wystąpienia dużego napływu imigrantów do Unii Europejskiej (jak w latach 2015-2016) oraz przygotowania urzędów migracyjnych na taką ewentualność.

GDISC (General Directors of Immigration Services Conference) jest nieformalną siecią wspierającą współpracę służb migracyjnych krajów europejskich. Składa się ona z 28 państw członkowskich UE oraz Norwegii, Szwajcarii, Islandii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii Północnej i Turcji. Ponadto, Kosowo posiada obecnie status obserwatora.

Czytaj więcej:

Grupa Sterująca GDISC – konferencja

Konferencja GDISC w Berlinie