21 sierpnia 2015

Samodzielne życie w Polsce rodzin z Donbasu

Ewakuowane rodziny z Donbasu opuściły ośrodki dla cudzoziemców i właśnie rozpoczęły nowy etap swojego życia w Polsce. Tym razem już samodzielny.

W siedzibie Ministra Spraw Wewnętrznych – pani Teresy Piotrowskiej, 19 sierpnia 2015 roku odbyło się spotkanie poświęcone temu wydarzeniu. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Caritasu Archidiecezji Warmińskiej, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz samorządów, organizacji pozarządowych i firm, które zaoferowały swoją pomoc osobom polskiego pochodzenia ewakuowanym z Donbasu.

Szczegóły o spotkaniu znajdziesz na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Źródło: MSW