6 listopada 2017

Ruch bezwizowy z Ukrainą – brak wyraźnego wzrostu dynamiki migracyjnej

Od 11 czerwca do końca września br. ukraińsko-polską granicę w ramach ruchu bezwizowego przekroczono 644 tys. razy. Po niespełna 5 miesiącach od zniesienia obowiązku wizowego, nie zaobserwowano zasadniczej zmiany w dynamice czy charakterze migracji z Ukrainy. Porównując 4-miesięczne okresy przed i po wprowadzeniu ruchu bezwizowego, zauważalny jest niespełna 9-proc. wzrost liczby obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski. O 6 proc. wzrosła natomiast ilość złożonych wniosków o zezwolenia na pobyt.

Z danych Straży Granicznej wynika, że w okresie luty – maj 2017 r. do Polski przybyło 3,36 mln obywateli Ukrainy. Od czerwca do września było to natomiast 3,65 mln osób (w tym 644 tys. w ramach ruchu bezwizowego). Zauważalny jest więc nieznaczny 9-proc. wzrost – o 290 tys. osób. Należy przy tym pamiętać, że ruch migracyjny z Ukrainy ma charakter cyrkulacyjny – w analizowanych okresach pojedyncze osoby mogły wielokrotnie przekraczać granicę z Polską.

Zainteresowanie legalizacją pobytu wśród obywateli Ukrainy przebywających w Polsce również pozostaje na podobnym poziomie. W ciągu czterech miesięcy bezpośrednio poprzedzających moment zniesienia obowiązku wizowego, wnioski o zezwolenia na pobyt złożyło 39,3 tys. osób. Od czerwca do października analogiczne podania złożyło natomiast 41,7 tys. osób (o 6 proc. więcej).

Niespełna 9-proc. wzrost przekroczeń granicy jest naturalną konsekwencją rosnącej liczby obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce i odwiedzających swój kraj pochodzenia, a także przyjazdów do letnich prac sezonowych w rolnictwie czy sadownictwie. Ilość składanych wniosków o zezwolenia na pobyt rośnie stale od 2014 r. i wspomniany 6-proc. wzrost wpisuje się w tę tendencję. Ruch migracyjny z Ukrainy do Polski cały czas rośnie ale zniesienie wiz jak dotychczas nie wpłynęło znacząco na dynamikę tego wzrostu.

Obowiązek posiadania wizy przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej został zniesiony 11 czerwca br. Warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego i spełnienie pozostałych warunków wjazdu określonych w przepisach. Pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.

Obywatele Ukrainy przyjeżdżający w ramach ruchu bezwizowego mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Aktualnie ważne zezwolenia uprawniające do pobytu w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) posiada ok. 140 tys. obywateli Ukrainy.

Fot.: Piotr Niemiec/NwOSG