Ułatwienia dostępu

DOJAZD DO URZĘDU:

Budynek Urzędu do Spraw Cudzoziemców – punkt przyjmowania cudzoziemców ubiegających się
o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP położony jest przy ul. Taborowej, w Warszawie. Dojazd do Urzędu możliwy jest komunikacją miejską. Najbliżej znajduje się przystanek Kłobucka, autobus linii nr 165.
ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa

MOŻLIWOŚCI KONTAKTU

Urząd do Spraw Cudzoziemców czynny jest:
8:15 – 16:15, poniedziałek – piątek

Odział Straży Granicznej:

7:30 – 15:30, poniedziałek – piątek
W tych godzinach, przyjmujemy skargi i wnioski. Pisma trafiają bezpośrednio do kancelarii ogólnej Urzędu, która przekazuje je do merytorycznych komórek Urzędu, zgodnie z właściwością.
Przyjęcia interesantów w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców odbywają się od:
9:30-14:30, poniedziałek – piątek

Biuro Podawcze:

8:15-16:15, poniedziałek – piątek

DOSTĘPNOŚĆ I OZNAKOWANIE BUDYNKU

Z przodu budynku widać nazwę Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wejście główne do Urzędu znajduje się
z prawej strony z boku budynku. Po prawej stronie drzwi, na budynku widoczna jest tablica z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablica z nazwą Urzędu. Po lewej stronie wejścia do Urzędu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Drzwi wejściowe (zewnętrzne) są kontrastowo oznakowane, a ich szerokość umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
Drzwi nie są sterowane automatycznie, natomiast w środku po prawej stronie zawsze obecna jest osoba na recepcji, która pomoże w otwarciu drzwi. Za recepcją po lewej stronie w holu znajduje się pokój przyjęć interesantów, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Za pokojem przyjęć interesantów znajduje się kancelaria Urzędu.

Na tym samym piętrze jest także umiejscowiona toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami.
Biuro Rzecznika Praw Interesanta spełnia standardy miejsca dostosowanego dla osób niepełnosprawnych,
nie ma barier architektonicznych utrudniających poruszanie się.

Za drzwiami wejściowymi usytuowane jest Biuro Podawcze z informacją o godzinach przyjęć interesantów, napisaną w czterech językach (polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim), czynne: 8:15 do 16:15 poniedziałek – piątek. Wejście na salę obsługi interesantów/ cudzoziemców oddzielone jest bramką do wykrywania metalu, urządzeniem do prześwietlania bagażu oraz urządzeniem obrotowym tj. elementem systemu kontroli dostępu. Dodatkowo po prawej stronie od wejścia znajduję się bramka o szerokości umożliwiającej swobodny wjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Przed wejściem do sali recepcyjnej (obsługi cudzoziemców) znajduje się pomieszczenie pracowników ochrony.

8:15 do 16:15 poniedziałek – piątek.

Strefę do obsługi cudzoziemców stanowi:

• sala recepcyjna z 5 okienkami recepcyjnymi,
• 1 pokój dla matki z dzieckiem.

W sali recepcyjnej wydzielone zostały:

• 4 stanowiska (okienka nr 1-4) obsługiwane przez pracowników Urzędu,
• 1 stanowisko (okienko nr 5) obsługiwane przez pracownika Straży Granicznej,
• 3 pulpity, blat w formie stolika oraz kącik dla dzieci wyposażony w stolik i 4 krzesełka dziecięce, przybory do pisania, papier, kredki.
Na tym samym piętrze jest także umiejscowiona toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami.

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoba z niepełnosprawnościami może skorzystać z pomocy osoby trzeciej.

Osoby z problemami słuchu

Zapewniamy pomoc tłumacza polskiego języka migowego. Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w Urzędzie. Osoba zainteresowana powinna złożyć do Urzędu wniosek, co najmniej na 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku proszę zaproponować termin spotkania, oraz opisać temat sprawy.
Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii Urzędu.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Na życzenie osób z niepełnosprawnością wzroku, możemy przygotować dokumenty wydrukowane drukiem powiększonym.