Nasze adresy główne

Biuro Podawcze Urzędu do Spraw Cudzoziemców

 • Adres korespondencyjny:
  ul. Taborowa 33
  02-699 WarszawaSkrzynka Urzędu na platformie EPUAP – /UDSC/SkrytkaESP

Postępowania uchodźcze – I instancja

 • Departament Postępowań Uchodźczych
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  Tel.: (47)72 175 75
  Fax: (22) 60 151 23
  E-mail: dpu.udsc@udsc.gov.pl

Postępowania odwoławcze – II instancja

Wykaz cudzoziemców

 • Departament Legalizacji Pobytu
  ul. Taborowa 16
  02-699 Warszawa
  Tel.: (47)72 175 75
  Fax: (22) 60 156 58
  E-mail: wykaz@udsc.gov.pl