контакт

  • касающаяся рассмотрения дел Управлением по делам иностранцев (поль. UdSC), будет предоставляться исключительно по телефону: + 48 47 721 75 75. Вы можете звонить в рабочие дни с 9.00 до 15.00.

  • Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na pobyt, pracę oraz rejestracją zaproszeń dla cudzoziemców są realizowane przez wydziały spraw cudzoziemców oraz wydziały spraw obywatelskich i cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. W przypadku pytań związanych z tego typu postępowaniami należy kontaktować się z właściwym urzędem wojewódzkim. Dane kontaktowe można znaleźć TUTAJ.