25 stycznia 2016

Rozstrzygnięto przetarg na ośrodki dla uchodźców

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. „Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej” – nr 68/BL/OŚRODKI 2/PN/15 – zostały wybrane oferty na prowadzenie ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje w ww. zakresie.

OFERTY WYBRANE

 

Oferent

Zaoferowany obiekt

Informacje dodatkowe

1.

BiaVita Polska Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok

Zajazd “Budowlani”, ul. I Armii Wojska Polskiego 7, 15-102 Białystok

Usługi będą świadczone w dotychczas funkcjonującym ośrodku dla cudzoziemców

2.

Zbigniew Nakonieczny Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych, ul. Szwoleżerów 2/6, 20-555 Lublin

Bezwola 105 107, 21-310 Wohyń

Usługi będą świadczone w dotychczas funkcjonującym ośrodku dla cudzoziemców

3.

PHU JANMAR, Ciechanki 174, 21-013 Puchaczów

Kolonia Horbów  26 A, 21-512 Zalesie

Usługi będą świadczone w dotychczas funkcjonującym ośrodku dla cudzoziemców

4.

NACON Marcin Nakonieczny, ul. Poligonowa 10/24, 20-817 Lublin

ul. Księżnej Anny 24, 03-866 Warszawa

Usługi będą świadczone w dotychczas funkcjonującym ośrodku dla cudzoziemców

5.

“MARGO” Małgorzata Durka-Niedzielska, 95-073 Grotniki Ustronie, ul. Ustronie 29 lok. 8

Ustronie ul. Ustronie 29, 95-073 Grotniki

Usługi będą świadczone w dotychczas funkcjonującym ośrodku dla cudzoziemców

Szczegóły na naszej stronie BIP

 

OFERTY ODRZUCONE

Oferent

Zaoferowany obiekt

Informacje dodatkowe

1.

Jamrozowa Polana Hotel & Browar Sp.z o.o., ul. Płocka 53, 09-140 Raciąż

ul. Olimpijska 1, 57-340 Duszniki Zdrój

Powód odrzucenia oferty: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

2.

Granit Plus Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 29, 33-300 Nowy Sącz

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny “BESKID” Złockie 110, 33-370 Muszyna

Powód odrzucenia oferty: oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu z powodu nie wniesienia wadium

Szczegóły na naszej stronie BIP

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Ze względu na wystąpienie nieprzewidywalnej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, unieważniono część postępowania w zakresie której oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Oferent

Oferowany obiekt

Informacje dodatkowe

1.

“Beskid” Sp. z o.o., ul. Zagrody 24A, 33-350 Piwniczna Zdrój

ul. Zagrody 24A, 33-350 Piwniczna Zdrój

2.

PZ Capital Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

ul. Parkowa 11, Olecko

Szczegóły na naszej stronie BIP