7 października 2015

W Kielcach rozmawiamy o cudzoziemcach

O trendach migracyjnych i spodziewanych wydarzeniach w obszarze migracji od 5 października rozmawiają dyrektorzy wydziałów ds. cudzoziemców urzędów wojewódzkich podczas konferencji w Kielcach.

W dyskusji podjęte zostaną również tematy nowelizacji ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, omówione zasadnicze problemy i ich przełożenie na postępowania prowadzone w sprawach cudzoziemców. Zaproponowane również zostaną projekty zmian w obowiązujących przepisach dotyczących  cudzoziemców.

Zorganizowana przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców konferencja potrwa do 8 października.

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki