20 lutego 2019

Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku

Zakończyły się prace remontowe w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku. Wykonano m.in. nowe elewacje budynków oraz niezbędne naprawy dachów czy instalacji elektrycznych. W ramach wsparcia logistycznego placówki zakupiono także dwa 15-osobowe samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. W ośrodku w Podkowie Leśnej – Dębaku przebywa obecnie 140 cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Zakres prac został określony na podstawie koncepcji remontowej, która wynikała z rozpoznania oraz ekspertyzy technicznej poszczególnych obiektów na terenie ośrodka. Inwestycja miała na celu poprawę warunków pobytowych osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz odnowienie infrastruktury placówki w Podkowie Leśnej – Dębaku.

Modernizacja taboru zwiększyła natomiast dostępność elementów pomocy socjalnej dla cudzoziemców o szczególnych potrzebach – np. samotnych rodziców, osób o ograniczonej mobilności oraz niepełnosprawnych. Auta są wyposażone w rampę i zapewniają możliwość transportu wózka inwalidzkiego.

Ośrodek dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku jest jedną z jedenastu tego typu placówek w Polsce. Przebywa w nim obecnie 140 osób, w tym 50 dzieci. Większość mieszkańców stanowią obywatele: Rosji (36%), Armenii (7%), Iraku (6%), Ukrainy (6%) oraz Tadżykistanu (5%).

Remont ośrodka jak i zakup środków transportów zrealizowano w ramach dwóch projektów w 75 proc. współfinansowanych ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.