8 czerwca 2015

Punkt Przyjęć Interesantów w Lublinie

Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Punkcie Przyjęć Interesantów, który od 8 czerwca rozpoczął swoje działanie w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:

Lublin, ul. Lubomelska1-3

pokój 015 (na niskim parterze)

godziny przyjęć interesantów: 8:00-16:00

Cudzoziemcy mogą zgłaszać się do Punktu w celu uzyskania informacji o pomocy socjalnej, pomocy w wypełnieniu dokumentów oraz innych sprawach związanych z procedurą uchodźczą.