7 sierpnia 2018

Punkt przedszkolny w ośrodku w Białej Podlaskiej

W ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej powstanie punkt przedszkolny. Przekształcona w tym celu zostanie dotychczasowa sala, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców placówki. Planowany termin oddania inwestycji do użytku przewidziany jest na pierwszą połowę 2019 r.

Dzieci ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce mogą korzystać z nauki i opieki w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich, do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Ponadto, we wszystkich ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej prowadzone są zajęcia edukacyjno-adaptacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

W ośrodku w Białej Podlaskiej zajęcia prowadzone są obecnie przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie przez 5 dni w tygodniu po 7 godzin. Planowane jest powiększenie sali zajęciowej zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia punktów przedszkolnych wraz z adaptacją pomieszczeń i utworzeniem szatni.

W pierwszym kwartale 2018 r. została opracowana dokumentacja projektowa na adaptację pomieszczeń ośrodka w celu utworzenia punktu przedszkolnego. W maju złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku. W lipcu Prezydent Miasta Biała Podlaska zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę. Aktualnie trwają prace nad ustanowieniem nadzoru inwestorskiego oraz wybraniem wykonawcy inwestycji. Planowany termin oddania do użytkowania punktu przedszkolnego przewidziany jest na pierwszą połowę 2019 r. Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane przeszkody okres przebudowy planowany jest na ok. 3 miesiące.

Czytaj więcej:

opieka przedszkolna w ośrodkach dla cudzoziemców

procedura uchodźcza i edukacja dzieci