10 września 2015

Przyjęcie uchodźców przez Polskę

Uprzejmie informujemy, że Urząd do Spraw Cudzoziemców uważnie monitoruje sytuację dotyczącą dyskusji o przyjmowaniu na terytorium Polski uchodźców z Bliskiego Wschodu lub Afryki. W Urzędzie został opracowywany plan operacyjny przyjęcia uchodźców.  Dotyczy on wyboru, transportu i pierwszych kilku miesięcy pobytu tych osób w Polsce. Zgodnie z deklaracjami Rządu, koncepcja ta dotyczy przyjęcia 2000 uchodźców. W przypadku podjęcia przez Rząd decyzji o zmianie liczby osób, które mają zostać przyjęte przez Polskę, nastąpi dostosowanie istniejącego planu do nowego zapotrzebowania.

Dla przypomnienia poniżej główne założenia:

Przyjęcie uchodźców do Polski może odbyć się dwóch formach – przesiedlenia uchodźców syryjskich (z państw poza Unią Europejską) lub relokacji uchodźców syryjskich, erytrejskich lub irackich (z Grecji, Włoch i ewentualnie Węgier).

Przyjazd pierwszych osób jest obecnie planowany najwcześniej od kwietnia 2016 r. (relokowani) i od czerwca 2016 r. (przesiedlani) w grupach nie większych niż po 150 osób jednocześnie.

Wyboru osób przesiedlanych dokonuje się spośród kandydatów do przesiedlenia przedstawionych przez biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR). Będą to osoby, które nie mogą uzyskać wystarczającej ochrony w miejscach obecnego pobytu.

Wyboru uchodźców do przyjazdu będzie dokonywał Szef Urzędu ds. Cudzoziemców kierując się zarówno potrzebami samych uchodźców jak i względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a także możliwościami realnego zapewnienia tym cudzoziemcom ochrony w Polsce. Przed przyjazdem poszczególnych grup do Polski przewidziane jest zapewnienie im kursów orientacji kulturowej. Obecnie rozważane jest prowadzenie tych kursów własnymi siłami Urzędu jak i przy współpracy organizacji pozarządowych lub też międzynarodowych.

Procedura relokacji nie jest jeszcze do końca ustalona. Decyzja Rady UE w tym zakresie nie została do dnia dzisiejszego przyjęta. Z dostępnych informacji wiadomo, że relokacje mają nastąpić z Włoch, Grecji i być może z Węgier. Sam proces powinien przebiegać bardzo sprawnie i nie zakłada bezwzględnego obowiązku uzyskiwania zgody samego cudzoziemca. Relokacja będzie mogła nastąpić dopiero po właściwej identyfikacji cudzoziemca również pod względem bezpieczeństwa. W procesie selekcji zakładana jest współpraca Włoch i Grecji z oficerami łącznikowymi państw, do których mają nastąpić relokacje. Przed przyjazdem do Polski relokowanym osobom będą przedstawiane informacje o Polsce.