20 września 2017

“Przyjazny Urząd”: UdSC ponownie wyróżniony

Urząd do Spraw Cudzoziemców po raz drugi otrzymał tytuł „Przyjaznego Urzędu” oraz wyróżnienie za innowacyjność. Gala wręczenia certyfikatów i statuetek odbyła się w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie.

Konkurs „Przyjazny Urząd” promuje jednostki administracji publicznej, które wyróżniają się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. Wyróżnienia w konkursie otrzymują instytucje sektora publicznego w podziale na kategorie. Ideą projektu jest przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu ich doskonalenia.

Tytuł „Przyjazny Urząd” nadaje kapituła złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania publicznego. Kapitułę tworzą badacze pracujący na czołowych polskich uniwersytetach. Ocena merytoryczna w konkursie przebiega dwuetapowo. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” otrzymują najbardziej kompetentne instytucje administracji publicznej w Polsce.

W tegorocznej edycji Konkursu Kapituła wyłoniła 26 laureatów, reprezentujących instytucje administracji publicznej z całej Polski. Urząd do Spraw Cudzoziemców otrzymał także wyróżnienie za innowacyjność. W modelu innowacyjnej służby publicznej – co było podkreślane przez kapitułę konkursu – na pierwszym miejscu stawia się jakość w relacjach z klientami i otwartość na ich potrzeby.