17 stycznia 2019

Przetarg na prowadzenie zajęć edukacyjno–adaptacyjnych

Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje wykonawców do prowadzenia zajęć edukacyjno–adaptacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, które mieszkają w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Działania mają być realizowane w czterech ośrodkach w: Białej Podlaskiej, Czerwonym Borze, Dębaku – Podkowie Leśnej oraz Lininie.

W ramach umowy przewidziane jest prowadzenie zajęć do końca czerwca  2019 r. Inicjatywa będzie realizowana w ramach projektu „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”. Jest on współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się TUTAJ.

W pozostałych ośrodkach dla cudzoziemców opieka przedszkolna zapewniana jest przez podmioty zewnętrzne prowadzące placówki. Zajęcia prowadzone są przez 5 dni w tygodniu po 5 godzin. Zgodnie z umową administrator ośrodka zapewnia:

– osobę do opieki nad dziećmi (posiadającą wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, minimum 1 rok doświadczenia w pracy z dziećmi);

– pomieszczenie przeznaczone na salę zabaw, które jest do tego przystosowane pod względem wystroju, wyposażenia, bezpieczeństwa oraz zaopatrzone w gry, zabawki i materiały dydaktyczne.