29 kwietnia 2016

Projekty Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Budowa filtra epidemiologicznego w ośrodku dla cudzoziemców oraz projekt szkoleniowy zwiększający efektywność zarządzania migracjami to inicjatywy realizowane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców dzięki funduszom ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Podczas spotkania w urzędzie omówiono stan i założenia realizacji tych inicjatyw.

Filtr epidemiologiczny powstanie w ośrodku recepcyjnym dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Inwestycja usprawni i unowocześni wstępną weryfikację zdrowotną w zakresie klinicznym i epidemiologiczno-sanitarnym osób przekraczających wschodnią granicę Polski i zgłaszających się do procedury o nadanie statusu uchodźcy. Bezpośrednio realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter lokalny – obejmie Białą Podlaską i okolice. Pośrednio, poprzez wyeliminowanie ryzyka epidemiologicznego, rezultaty projektu będą odczuwalne na poziomie całego regionu. Koszt inwestycji to ponad 8 mln zł z czego 85 proc. stanowią środki Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Projekt zwiększania efektywności zarządzania migracjami w Polsce realizowany jest w partnerstwie z Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji (IOM). Zakłada on m.in. szkolenia dotyczące migracji, budowanie kompetencji organizacji zrzeszających imigrantów lub działających na ich rzecz oraz wspieranie integracji migrantów. W ramach projektu przeprowadzono dotychczas łącznie 29 szkoleń w zakresie budowania potencjału do zarządzania migracjami oraz różnorodnością. Przeszkolono także 241 osób w obszarze orientacji kulturowej.

W spotkaniu w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców wzięli udział: Ambasador Elisabeth von Capeller – Dyrektor Departamentu Współpracy z Krajami Europy Środkowo-Wschodniej Szwajcarskiej Agencji na rzecz Rozwoju i Współpracy (SDC), Rafał Rogala – Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz przedstawiciele: Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w Warszawie (SCO Warsaw), Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM), Ministerstwa Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

[image-caption-hover id=”13″]