30 stycznia 2017

Projekt ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Propozycję zmian w ustawie ogłoszono podczas konferencji prasowej w MSWiA. Główne założenia projektu można znaleźć na stronie ministerstwa klikając TUTAJ.

Cała nowelizacja ustawy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA – TUTAJ.