10 kwietnia 2015

Rozwijanie funkcjonalności systemu Pobyt v.2 i KSK

Projekt stanowi rozwinięcie i kontynuację zadania rozpoczętego w PR 2009, polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu i uruchomieniu gruntownie zmodernizowanego krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (system Pobyt) oraz zadania „Przygotowanie, wdrożenie oraz uruchomienie w Polsce 2 Fazy mechanizmu komunikacyjnego VIS Mail” rozpoczętego w PR 2012.

Celem działań jest sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

Szczegóły projektu