27 lipca 2021

Projekt ochrony przed przemocą dzieci w procedurze uchodźczej

Głównym celem programu jest dalsza poprawa bezpieczeństwa dzieci przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców oraz ograniczenie zjawiska przemocy względem małoletnich ze strony rodziców czy rówieśników. Projekt „Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl, przed przemocą” będzie realizowany wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i Komendą Główną Straży Granicznej, pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy Wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach realizacji projektu Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje następujące działania:

– dostosowanie ośrodków dla cudzoziemców do potrzeb rodzin z dziećmi

– przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do prowadzenia warsztatów i konsultacji w ośrodkach dla cudzoziemców

– przeprowadzenie warsztatów i konsultacji dla rodziców w ośrodkach dla cudzoziemców

– warsztaty dla dzieci i młodzieży

– utworzenie grupy wsparcia dla rodziców

– konsultacje – dyżur telefoniczny w sprawie ochrony dzieci przed krzywdzeniem

– szkolenia w ośrodkach dla cudzoziemców

– przygotowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych

– szkolenie “centralne” dla pracowników Straży Granicznej i Urzędu do Spraw Cudzoziemców

– dokonanie oceny procedury interwencji.

Koncepcja działań jest kontynuacją rozpoczętej w 2015 r. współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Wówczas Urząd do Spraw Cudzoziemców wdrożył kompleksowy system ochrony przed krzywdzeniem dzieci mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców.

Obecny projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Czytaj także:

Edukacja dzieci w procedurze uchodźczej – kontakt mailowy

Ochrona międzynarodowa w I połowie 2021 r.