26 listopada 2015

Praktyczna współpraca w zakresie powrotów cudzoziemców

Od dzisiaj w Gdańsku pod patronatem GDISC (General Directors’ Immigration Service Conference) w ramach wspólnego projektu Straży Granicznej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Norweskiego Urzędu Imigracyjnego nr 26/NMF PL 15/14 “Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego trwa konferencja pod tytułem „Wspieranie praktycznej współpracy w sprawach związanych z powrotem cudzoziemców” (Fostering practical cooperation in return matters).

W konferencji bierze udział prawie 70 osób, w tym przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Straży Granicznej, GDISC, służb migracyjnych większości krajów europejskich, przedstawiciele Komisji Europejskiej, agend i organizacji międzynarodowych takich jak UNHCR, IOM, Caritas, ICMPD.

Wystąpienia prelegentów oraz sesje warsztatowe obejmują m.in. tematykę z zakresu współpracy z krajami pochodzenia, efektywne zarządzanie powrotami czy efektywną identyfikację cudzoziemców. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy konferencji mają okazję do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w dziedzinie powrotów. Udział w konferencji pozwala nie tylko na weryfikację przepisów funkcjonujących w Polsce, ale także umożliwia porównanie systemów prawnych obowiązujących w innych państwach.

Konferencja potrwa do 27 listopada.

Źródło: Straż Graniczna