16 marca 2021

Powiadomienia SMS w sprawach uchodźczych

Od 16 marca klienci urzędu mogą otrzymywać powiadomienia SMS informujące o terminie stawienia się w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w celu pobrania odcisków do dokumentów lub wydania dokumentów.

Wiadomości te będą wysyłane automatycznie z numeru 606 758 105 i nie należy na nie odpowiadać. Jeśli nie możecie Państwo stawić się w Urzędzie w wyznaczonym terminie prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem: dpu.udsc@udsc.gov.pl

W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie lub niepoinformowania urzędu w ciągu 7 dni o konieczności zmiany terminu, Państwa sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

UWAGA: Informacje zawarte w wiadomości nie dotyczą osób ubiegających się o legalizację pobytu i wydanie dokumentów w urzędach wojewódzkich oraz Straży Granicznej.

Czytaj więcej:

– Zasady bezpośredniej obsługi klientów