23 lipca 2015

Postawy wobec cudzoziemców w Polsce

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w czerwcu 2015 r. przez ośrodek badawczy Ipsos, co 4. Polak uważa, że cudzoziemcy stanowią ponad 10% ludności Polski.
Tymczasem jest to niecały 1% społeczeństwa.

  • Co czwarty Polak uważa, że cudzoziemcy stanowią ponad 10% ludności Polski.
  • Zaledwie co piąty ankietowany potwierdza, że miał kontakt z migrantami w ciągu ostatniego roku.
  • Pozytywne nastawienie Polaków wobec imigrantów zazwyczaj rośnie wraz z częstotliwością kontaktu i wspólnych doświadczeń w sferze zawodowej i prywatnej.
  • Podzielone są zdania odnośnie wpływu imigrantów na polską gospodarkę i rynek pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z badaniem na temat postaw wobec cudzoziemców w Polsce, przeprowadzonym na zlecenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) przez ośrodek badawczy IPSOS w czerwcu 2015.