4 marca 2015

Posiedzenie Zarządu EASO

W siedzibie EASO w Valetcie 2 marca 2015 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).Polska reprezentowana była przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców – pana Rafała Rogalę.

Posiedzenie zdominowała dyskusja na temat obserwowanego wzrostu ilości cudzoziemców starających się o ochronę międzynarodową, m. in. z Ukrainy i Kosowa. Ponownie wiele uwagi poświęcono tworzeniu Systemu Wczesnego Ostrzegania i Gotowości. Podczas posiedzenia także podjęto decyzję w sprawie profili i liczby ekspertów w zespołach wsparcia w dziedzinie azylu.