8 czerwca 2016

Posiedzenie zarządu EASO na Malcie

Podczas spotkania rozmawiano na temat m.in. działalności Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) w 2015 roku, sytuacji w tzw. hotspotach we Włoszech i Grecji oraz nowej stronie internetowej EASO. W dwudniowej naradzie wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Spotkanie zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) rozpoczęto od zaprezentowania rocznego raportu dotyczącego sytuacji azylantów w Unii Europejskiej. Następnie podsumowano główne działania EASO zrealizowane w 2015 roku. Dyskutowano także o aktualnej sytuacji we Włoszech i Grecji oraz zaangażowaniu EASO w realizację umowy Unii Europejskiej z Turcją.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest agencją Unii Europejskiej ustanowioną w celu zacieśniania współpracy w zakresie spraw azylowych oraz wsparcia państw członkowskich w wypełnianiu ich europejskich i międzynarodowych zobowiązań w tym zakresie. EASO pełni funkcję centrum eksperckiego w dziedzinie azylu. Wspiera także państwa członkowskie, których systemy azylowe są najbardziej obciążone.

EASO-conference