22 czerwca 2017

Malta: posiedzenie zarządu EASO

W Valletcie odbyło się 24. spotkanie zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Podczas obrad dyskutowano m.in. o postępach prac EASO oraz bieżącej sytuacji migracyjnej w Europie. W dwudniowej konferencji wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu opracowuje nowe moduły szkoleniowe oraz narzędzia wsparcia w celu wzmocnienia działań operacyjnych w terenie, w szczególności we Włoszech iw Grecji. EASO przygotowuje się również do przekształcenia w Agencją ds. Azylu Unii Europejskiej, która będzie posiadała większe kompetencje.

W 2016 r. znacznie wzrosła liczba decyzji z zakresu ochrony międzynarodowej w państwach UE+. Wydano ponad milion decyzji w pierwszej instancji, czyli o 84% więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. W ciągu ostatnich 6 miesięcy kraje UE+ wydały większą liczbą decyzji w pierwszej instancji niż przyjęły wniosków o udzielenie ochrony. Dzięki temu spada liczba spraw w toku – pod koniec grudnia 2016 r. było ich ok. 900 tys., a pod koniec marca 2017 r. – nieco ponad 700 tys.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest agencją Unii Europejskiej ustanowioną w celu zacieśniania współpracy w zakresie spraw azylowych oraz wsparcia państw członkowskich w wypełnianiu ich europejskich i międzynarodowych zobowiązań w tym zakresie.