20 stycznia 2015

Porozumienie pomiędzy UdSC a PCK zawarte

W dniu 20 stycznia 2015 r. w siedzibie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców podpisane zostało porozumienie pomiędzy Urzędem do Spraw Cudzoziemców a Polskim Czerwonym Krzyżem.
Służyć ma ono zapewnieniu  sprawnego i skutecznego współdziałania oraz rozszerzeniu współpracy obu instytucji w takich dziedzinach jak m. in. poszukiwanie rodzin cudzoziemców, którzy utracili kontakt z najbliższymi, wspieranie osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy  w zakresie transportu, wyżywienia oraz zakwaterowania, działania  edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy oraz promocji właściwych zachowań zdrowotnych, a także działania związane z zapewnieniem pomocy socjalnej w przypadku masowego napływu cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.