14 listopada 2016

Pomoc UdSC dla Grecji i Włoch

W ciągu ostatnich 9 miesięcy eksperci Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbyli już 58 misji wsparcia w Grecji i Włoszech. Pomagają tamtejszym instytucjom migracyjnym w prowadzeniu procedur dot. cudzoziemców. Za granicę oddelegowano 40 pracowników, z których 15 wyjeżdżało dwukrotnie, a 1 czterokrotnie.

Praca ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest koordynowana przez unijną agencję EASO (Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu). Powierzono im zadania takie jak m.in.: praca socjalna z małoletnimi bez opieki, wstępna rejestracja migrantów, prowadzenie postępowań dublińskich, informowanie o zasadach programu relokacji oraz realizacja zadań wynikających z porozumienia UE-Turcja.

„Urząd do Spraw Cudzoziemców jest w stałym kontakcie z agencją EASO oraz władzami greckimi i włoskimi, aktywnie wspierając je w obecnej trudnej sytuacji migracyjnej. Praca polskich ekspertów za granicą jest bardzo wysoko oceniana przez naszych partnerów” – powiedział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Obecnie w Grecji pracuje 5 ekspertów urzędu. Misje wsparcia w Grecji są kierowane na wyspy położone najbliżej wybrzeża tureckiego: Lesbos, Samos, Leros, Kos i Chios oraz do Aten i Salonik. Strona włoska potrzebuje natomiast pomocy polskich urzędników na Sycylii (w Trapani i Katanii) oraz w Rzymie, Taranto i Mediolanie.

Urząd do Spraw Cudzoziemców deklaruje gotowość dalszej pomocy krajom Unii Europejskiej zmagającym się z masowym napływem migrantów. W misje zagraniczne związane z obecną sytuacją migracyjną zaangażowana jest także Straż Graniczna. Dzięki 12 mln zł przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczął się także program pomocy 10 tys. uchodźców przebywających w Libanie, który jest koordynowany przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.