22 września 2015

Pomoc Uchodźcom

W odpowiedzi na liczne oferty oraz w celu ułatwienia procesu składania ofert pomocy finansowej jak i materialnej uruchomiliśmy specjalny formularz.

Wszystkie złożone oferty zostaną zachowane do ewentualnego wykorzystania w przypadku przyjmowania uchodźców w przyszłości, jeżeli konieczne będzie dodatkowe wsparcie istniejącego systemu.

Ponadto informujemy, że za świadczenie pomocy socjalnej cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej odpowiada Departament Pomocy Socjalnej. Kwestie dotyczące zatrudnienia pozostają poza kompetencjami Departamentu, jednak w przypadku zgłoszenia takiej formy pomocy, informacje te zostaną przekazane według właściwości odpowiednim instytucjom.

Zachęcamy do korzystania z formularza pomocy uchodźcom.