10 października 2017

„Polski na dobry start” – projekt dla cudzoziemców

Powstał kompleksowy program oraz materiały do nauki języka polskiego dopasowane do potrzeb cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Projekt „Polski na dobry start” został zrealizowany we współpracy Urzędu do Spraw Cudzoziemców z Fundacją Linguae Mundi.

W ramach projektu przygotowano program nauczania na poziomie A1/A2, standardy testowe, podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego z uwzględnieniem sytuacji komunikacyjnych specyficznych dla imigranta oraz rozmówki polsko-rosyjskie i polsko-angielskie. Prowadzono także edukację językową i zawodową oraz rozwijano kompetencje socjokulturowe cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Materiały stanowią aktualnie podstawę programu nauczania języka polskiego w ośrodkach dla cudzoziemców i mają na celu wsparcie adaptacji cudzoziemców w polskich realiach. We wszystkich ośrodkach prowadzone są zajęcia grupowe:

– dla dorosłych;

– dla dzieci uczęszczających do szkół – pomoc w odrabianiu lekcji i zajęcia wyrównawcze;

– dla dzieci – przygotowanie do rozpoczęcia nauki oraz zapoznanie z polską kulturą aby wyrównać szanse edukacyjne małoletnich cudzoziemców oraz zapoznać dzieci z zasadami życia w polskim społeczeństwie, w tym grupie szkolnej.

Projekt „Polski na dobry start” był współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Bezpieczna Przystań), budżetu państwa oraz środków Urzędu do Spraw Cudzoziemców.