19 października 2014

“POLSKA. TU MIESZKAM” – kampania informacyjna Urzędu do Spraw Cudzoziemców poświęcona wejściu w życie nowego prawa imigracyjnego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2014 r. nowej ustawy o cudzoziemcach, Urząd do Spraw Cudzoziemców prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną pt.: „Polska. Tu mieszkam”.  Celem kampanii jest dotarcie z informacją nt. nowych przepisów imigracyjnych do jak najszerszego grona zainteresowanych, jak również ocieplenie wizerunku cudzoziemców w odbiorze społecznym.
W kampanii wykorzystano wizerunek nieznanych z mediów, „zwykłych” cudzoziemców, którzy od lat legalnie mieszkają i  pracują w Polsce. Bohaterowie prezentowani są w scenerii ukazującej rodzaj pracy, jaką wykonują.
Na potrzeby kampanii przygotowano billboardy, reklamy prasowe, ulotki, plakaty, broszury informacyjne, spoty telewizyjne, a także spoty radiowe. Z uwagi na wielowątkowość wprowadzanych zmian broszury informacyjne dotyczą sześciu obszarów tematycznych z zakresu legalizacji pobytu, a przygotowane zostały w 9 wersjach językowych.
W ramach rozpropagowywania informacji o nowym prawie imigracyjnym Urząd współpracuje z wieloma resortami i instytucjami publicznymi, jak i organizacjami pozarządowymi. Materiały informacyjne zostały przekazane m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych celem rozdystrybuowania w polskich konsulatach, do 50 wiodących polskich uczelni z prośbą o ekspozycję w miejscach dostępnych dla studentów, a 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy otrzymało broszury informacyjne na temat zatrudnienia cudzoziemców w celu przekazania podległym urzędom pracy. Materiały informacyjne zostały również udostępnione przedstawicielom organizacji pozarządowych, które podejmują działania na rzecz cudzoziemców.
Emisja oraz wyeksponowanie materiałów kampanijnych były w znacznej mierze uzależnione od mediów publicznych i komercyjnych oraz ich działalności pro bono. Urząd wystosował liczne prośby o wsparcie prowadzonej kampanii, na które pozytywnie odpowiedziało wiele mediów, firm i organizacji.
Telewizja Polska S.A. oraz firma TVN zaproponowały bezpłatną emisję spotów w takich stacjach jak: TVP 1, TVP2, TVP INFO, TVP REGIONALNA, TVP KULTURA, TVP POLONIA, TVP HISTORIA, TVN 1, TVN 7, TVN Style, TVN Turbo i TVN Meteo. Emisje rozpoczęły się w sierpniu br.
Dzięki zaangażowaniu spółki medialnej Agora spoty radiowe można usłyszeć w radiach Roxy oraz TOK FM. Agora bezpłatne umieszcza także reklamy i bannery kampanijne m.in. w: Gazecie Wyborczej, Metrze, Logo oraz na portalu Gazeta.pl.
Dzięki korzystnej ofercie złożonej przez firmę AMS S.A. reklamy promujące nowe prawo imigracyjne eksponowane są na bilbordach i panelach przystankowych oraz na monitorach LCD w metrze i w autobusach w Warszawie. Łącznie wyeksponowanych zostało 132 bilbordów oraz 10 paneli w ok. 20 największych miastach w Polsce.
Kampanię „Polska. Tu mieszkam.” wsparły również Koleje Mazowieckie, które przez miesiąc bezpłatnie wyświetlały prezentacją kampanijną na monitorach w pociągach.
Plakaty widoczne są natomiast w ZTM w Warszawie, MPK w Lublinie, ZTM w Gdańsku, MPK w Poznaniu oraz na dworcach: Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Katowice Główne, Kraków Główny.
Konferencje prasowe poświęcone nowemu prawu imigracyjnemu zostały zorganizowane zarówno na szczeblu centralnym, jak również – we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi – na szczeblu lokalnym. Co więcej, w ramach działań PR przewidziano cykle audycji problemowych poświęconych wprowadzanym zmianom, w których udział biorą postaci występujące w kampanii, jak też eksperci; wizyty w programach telewizyjnych i dyskusje nt. najistotniejszych aspektów wprowadzanych zmian. W czerwcu Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Komisja Spraw Wewnętrznych Sejmu RP zorganizowali, pod patronatem honorowym Marszałek Sejmu, Pani Ewy Kopacz, konferencję zatytułowaną „Polska. Tu mieszkam. Nowe rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców.” W konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych, jak też reprezentanci środowiska akademickiego oraz świata biznesu.

logo Polska tu mieszkam